IREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VIEIRA CAFE

 1. Sklep internetowy Vieira Cafe prowadzony jest przez firmę VIEIRA CAFÉ André Vieira Barboza,  ul. Wieczornych Mgieł 21, 83-050 Bąkowo, posiadającą numer NIP 6040214868, numer REGON 384474418
 2. Kontakt ze sklepem internetowym Vieira Cafe jest możliwy:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@vieiracafe.pl
  2. telefonicznie pod numerem telefonu +48 606 267 578
  3. Kontakt telefoniczny dostępny jest w godzinach 10:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zmianami), zobligowani jesteśmy poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firmaVIEIRA CAFÉ André Vieira Barboza, ul. Wieczornych Mgieł 21, 83-050 Bąkowo. 
 2. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu: 
  1. złożenia i realizacji zamówienia na nasze wyroby na podstawie umowy sprzedaży; 
  2. wystawienia faktur VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT; 
  3. realizacji zamówionych usług doradczych i szkoleniowych w ramach wyrażonych zgód. 
 3. Tylko w przypadku, jeżeli wyrażą Państwo odrębną dobrowolną zgodę, będziemy: 
  1. przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych; 
  2. przekazywać Państwa dane osobowe partnerom biznesowym VIEIRA CAFÉ André Vieira Barboza, w celu realizacji przez nich własnych działań marketingowych. 
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych w zakresie umożliwiających nam wystawienie faktury VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106e oraz art. 125 ustawy o podatku od towarów i usług. 
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z VIEIRA CAFÉ André Vieira Barboza. w zakresie i celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, prowadzenia wysyłki newslettera, wysyłek zamówionych towarów, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej. 
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas: 
  1. przez okres realizacji umowy, a po tym okresie do czasu przedawnienia się roszczeń z tej umowy; 
  2. w celach marketingowych, do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu albo do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, a po tym momencie przez okres, w którym może pojawić się potrzeba udowodnienia przed organami władzy państwowej, że nasze działania marketingowe wobec Państwa były zgodne z prawem. 
 7. Mają Państwo prawo do: 
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
  2. przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
  3. wniesienia sprzeciwu z związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby marketingowe. 
 8.  Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem pocztowym firmy VIEIRA CAFÉ André Vieira Barboza lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@vieiracafe.pl
 9. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim jej Państwo udzielili. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można dokonać za pomocą przesłanego pisemnego i podpisanego czytelnie wniosku na adres: VIEIRA CAFÉ André Vieira Barboza Ul. Wieczornych Mgieł 21 83-050 Bąkowo lub e-mail na adres firmowy: kontakt@vieiracafe.pl

III. ZAKUPY I PŁATNOŚCI

 1. Vieira Cafe zobowiązuje się dostarczyć klientowi zamówione produkty bez wad.
 2. Ceny produktów w sklepie internetowym Vieira Cafe są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto, ceny nie zawierają kosztów wysyłki produktów do klienta.
 3. Jako formę płatności akceptujemy przelew zwykły, płatność za pośrednictwem TPay (płatności elektroniczne) oraz pobranie (przesyłka kurierska). 
 4. Regulamin formy płatności Przelewy24 zawarty jest w części “PŁATNOŚCI Przelewy24 ” (patrz poniżej). 
 5. Termin zapłaty w przypadku płatności przelewem wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
 6. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Vieira Cafe.
 7. Całkowita kwota do zapłaty obejmująca cenę zamówionych produktów, oraz koszty transportu wskazana jest w zamówieniu, które zostanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez klienta. 

IV. PŁATNOŚCI PRZELEWY24

 1. Forma płatności Przelewy24  umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego Przelewy24, należącego i obsługiwanego przez firmę PayPro Spółką Akcyjną ul. Kanclerskiej 15, 60-327 NIP: 7792369887, REGON: 301345068. przelewy24.pl udostępnia miedzy innymi następujące formy płatności: e-przelewy, kartą płatniczą, e-transfery, przekazy i przelewy bankowe. 
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro Spółką Akcyjną 
 3. Vieira Cafe nie pobiera opłat od klientów za korzystanie z systemów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu płatniczego przelewy24.pl, którego właścicielem jest PayPro Spółką Akcyjną
 4. Warunki realizacji płatności określa regulamin świadczenia usługi przez PayPro Spółką Akcyjną
 5. Vieira Cafe nie ponoszą  odpowiedzialności za bezpieczeństwo i przebieg transakcji realizowanych przez PayPro Spółką Akcyjną oraz za sposób przetwarzania danych osobowych przez PayPro Spółką Akcyjną
 6. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności realizowanych przez Przelewy24 zgłoszone do Vieira Cafe będą przekazywane do rozpatrzenia przez Przelewy24 na warunkach i w terminie określonym w regulaminie Przelewy24. Klient składając reklamację dotyczącą płatności za pośrednictwem Przelewy24 powinien podać numer, datę i kwotę transakcji realizowanej przez TPay. 

V. WYSYŁKA 

 1. Do każdej przesyłki załączamy paragon fiskalny lub na żądanie fakturę VAT. 
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona wyłącznie po podaniu poprawnych danych nabywcy wraz z numerem NIP.
 3. Informację o wysyłce przekażemy klientowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany podczas  rejestracji lub wskazany w zamówieniu.
 4. Wysyłkę prowadzimy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. 
 5.  Odbioru osobistego zamówionych produktów można dokonać w Pousada Kumaki, ul. Wieczornych Mgieł 21, 83-050 Bąkowo.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej zamówione produkty wysyłamy w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) do 48 godzin od  zaksięgowania prawidłowej kwoty (koszt produktów + koszt wysyłki) na naszym rachunku bankowym. 
 7. Wysyłki prowadzone są każdego dnia o stałych godzinach tj.: 10:00 dla wysyłki kurierem DHL. W przypadku zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowych Vieira Cafe w godzinach późniejszych niż wskazane powyżej zamówione produkty zostaną wysłane w następnym dniu roboczym. 
 8. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie jest sumą czasu wysyłki (czas od rozpoczęcia realizacji, przez kompletację, pakowanie i wysyłkę zamówienia – zwykle do 48h) oraz czasu potrzebnego przewoźnikowi na dostarczenie paczki.

VI. KOSZTY WYSYŁKI

 1. Koszty wysyłki produktów ponoszone są przez klienta.
 2. Koszt wysyłki liczony jest na podstawie zsumowanych wag brutto zakupionych towarów oraz dodaniu wagi opakowania  (folia bąbelkowa, wypełniacz, karton, folia stretch). Tabela zawierająca koszt wysyłki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Maksymalna waga jednej paczki to: 30kg dla kuriera DHL. W przypadku gdy waga paczki przekroczy wagę maksymalną jednej paczki pozostałe produkty zostaną zapakowane do kolejnej paczki. Koszt każdej kolejnej paczki ponosi klient i zostanie on ustalony zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu. 
 4. Jeżeli podczas składania zamówienia klient nie wskazał, iż produkty mają być odebrane osobiście lub wysłane przesyłką kurierską pobraniową należy niezwłocznie poinformować Vieira Cafe o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@vieiracafe.pl z jednoczesnym wskazaniem numeru zamówienia.
 5. W przypadku gdy adres wysyłki jest inny niż adres wskazany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia należy niezwłocznie poinformować Vieira Cafe o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@vieiracafe.pl z jednoczesnym wskazaniem numeru zamówienia. 

VII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@vieiracafe.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Imię i nazwisko klienta,
  2. Adres poczty elektronicznej klienta,
  3. Numer zamówienia,
  4. Wskazanie i opisanie przyczyn reklamacji.
 3. Prawidłowo sporządzona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 dni od dnia jej złożenia.
 4. Vieira Cafe mają prawo zwrócić się do klienta z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana klientowi na adres poczty elektronicznej przez niego wskazany.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Vieira Cafe w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić (kawa, czekolada). 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować VIEIRA CAFÉ André Vieira Barboza, z siedzibą Ul. Wieczornych Mgieł 21 83-050 Bąkowo, numer telefonu +48 606 267 578, adres poczty elektronicznej kontakt@vieiracafe.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną.
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z tą umową, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej z Vieira Cafe.
 7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Vieira Cafe ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Odesłanie lub przekazanie rzeczy powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował Vieira Cafe o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej.

IX. INNE 

 1. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego Vieira Cafe nie są objęte gwarancją producenta.
 2. Wystawimy faktury VAT również na koszty wysyłki.
 3. Koszt wysyłki zgodnie z obowiązującym prawem, zawiera podatek VAT.
 4. W przypadku nieotrzymania przesyłki przez klienta wciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia (może świadczyć to o  zaginięciu paczki przez przewoźnika) prosimy o niezwłoczny kontakt.
 5. Obszarem działania sklepu Internetowego Vieira Cafe objęta jest cała Polska, nie realizujemy zamówień  zagranicznych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustaw  konsumenckich.